prywatny żłobek chorzów

Zajęcia plastyczne

Każdy człowiek w dzieciństwie zaczyna odkrywać świat. Chłonie go wszystkimi zmysłami, dlatego też twórczość dla dziecka jest nie tylko źródłem przyjemności estetycznych, radości z własnej twórczości, ale przyczynia się do poznania otaczającego go świata. Działalność plastyczna dzieci stwarza szerokie pole do realizacji jego możliwości i pobudza do obrazowego wyrażania swoich odczuć. Daje mu przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Jest wyrazem jego wewnętrznej energii, uspokaja je, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja typową dla jego wieku potrzebę działania. Dzieci podczas pracy twórczej rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętności wyrażania środkami plastycznymi.

Stosowanie w zabawie z dzieckiem różnorodnych technik plastycznych stymuluje ich dyspozycje twórcze. Rozwija fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia, zachęca do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. Maluszek uczy się i poznaje świat poprzez barwy i faktury. Odkryje różne techniki, nauczy się korzystać z plasteliny, wyklejać, lepić itp.

Prywatny żłobek w Chorzowie - zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Istotą tych zajęć jest wyzwolenie w dziecku aktywności, dzięki której ma ono możliwość poznania siebie, otoczenia oraz wyzwolenia przeżywanych emocji. Zajęcia te składają się z dwóch form – rytmiki i tańca. Rytmika dotyczy tempa i rytmu i tego właśnie próbujemy nauczyć dzieci. Drugą forma zajęć rytmiczno– umuzykalniających jest taniec. Ograniczony jest on do prostych dziecięcych pląsów pozwalających na uwolnienie swoich emocji i uczuć, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Zajęcia te dostarczają wiele satysfakcji prowadzącym, ponieważ dzieci bardzo szybko naśladują pokazywane układy, domagają się tańczenia z nimi podczas „ luźniejszych” chwil, a także szybko uczą się słów piosenek.

Zajęcia ruchowe

Ruchowe zabawy, ćwiczenia są dla dzieci niefrasobliwą i atrakcyjną nauką o fizycznych cechach otoczenia. Każde zetknięcie się dziecka z fizycznym otoczeniem i jego przedmiotem wzbogaca zasób jego doświadczeń, ruchowe nawyki, którymi będzie ono w przyszłości posługiwać się w codziennych czynnościach i opanowaniu skomplikowanych czynności. W zabawowych formach ruchowych dziecko poznaje zakres swych możliwości, miarę wysiłku, uczy się odpowiednio reagować w obliczu trudności, przeciwieństw, zagrożeń i konieczności. Rozwijają one wszechstronnie organizm dziecka, jego motorykę, siłę, szybkość, zręczność i wytrzymałość, potrafią kształtować w dziecku postawy społeczne, życiowe, potrafią rozwijać jego intelekt oraz sposobić je do pracy i obowiązków, z jakimi spotyka się w swoim przyszłym życiu.

Ćwiczenia ruchowe zawierają także wiele niezaprzeczalnych wartości wychowawczych, spośród których na czoło wysuwa się kształtowanie określonych cech charakteru i postaw, takich jak: zdyscyplinowanie, uczciwość, sprawiedliwość, przestrzeganie przepisów, zgodne współdziałanie w zespole, umiejętność przewodzenia lub podporządkowania się, a także samodzielność, zaradność, odwaga, wiara we własne siły i inicjatywa.

Zajęcia logopedyczne

Prywatny żłobek w Chorzowie - zajęcia logopedyczneZajęcia logopedyczne wspomagające rozwój mowy są przeznaczone dla dzieci już od drugiego roku życia. Główną formą aktywności dziecka jest zabawa, podczas której dziecko w sposób nieświadomy będzie nabywało umiejętności i nawyki poprawnej wymowy. Wykorzystanie zabaw w terapii logopedycznej stymuluje i zachęca maluszki do mówienia.

Liczne zabawy i ćwiczenia np. ortofoniczne powinny być wykorzystane w pracy ze wszystkimi dziećmi, nie tylko tymi, które wymagają pomocy logopedycznej. Dlatego zajęcia te są idealną propozycją dla rodziców dzieci, które dopiero wkraczają w świat mowy– będą one stymulować rozwój językowy malucha. W małych grupkach będą odbywać się ćwiczenia „ buzi i języka”, oddechowe, ćwiczenia głosek i wymowy.

Język angielski