prywatny-zlobek-chorzow-LOGO

Język angielski

 

 

Joga & mindfuness

 

To przede wszystkim różnorodne zabawy i ćwiczenia zawierające elementy jogi. Regularne ćwiczenia zapobiegają sztywności ciała, kształtują prawidłowe nawyki zapobiegając jednocześnie wadom postawy, dysproporcjom. Korzystnie wpływają na świadomość ciała, wspierają koncentrację, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Trening uważności/ mindfulness to trening, który skupia uwagę na byciu w obecnej chwili oraz doświadczaniu “ tu i teraz” poprzez zabawy i ćwiczenia. Podczas treningu dzieci zwracają uwagę na to, co znajduje się wokół nich ( przyroda, otoczenie), ale przede wszystkim doświadczają uczucia, emocje i myśli znajdujące się wewnątrz. regularny trening mindfulness wspomaga takie obszary jak : umiejętność radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami, koncentracją uwagi, budowaniu prawidłowej relacji z innymi oraz samym sobą. Dziecko potrafi rozpoznawać emocje i uczucia, które aktualnie przeżywa.

 

Zajęcia plastyczno - sensoryczne

 

Każdy człowiek w dzieciństwie zaczyna odkrywać świat. Chłonie go wszystkimi zmysłami, dlatego też twórczość dla dziecka jest nie tylko źródłem przyjemności estetycznych, radości z własnej twórczości, ale przyczynia się do poznania otaczającego go świata. Działalność plastyczna dzieci stwarza szerokie pole do realizacji jego możliwości i pobudza do obrazowego wyrażania swoich odczuć. Daje mu przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Jest wyrazem jego wewnętrznej energii, uspokaja je, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja typową dla jego wieku potrzebę działania. Dzieci podczas pracy twórczej rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują umiejętności wyrażania środkami plastycznymi.

Stosowanie w zabawie z dzieckiem różnorodnych technik plastycznych stymuluje ich dyspozycje twórcze. Rozwija fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia, zachęca do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. Maluszek uczy się i poznaje świat poprzez barwy i faktury. Odkryje różne techniki, nauczy się korzystać z plasteliny, wyklejać, lepić itp.

 

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające