prywatny-zlobek-chorzow-LOGO

Cennik obowiązuje od 1.09.2023 r.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełnienie karty dziecka, wpłata opłaty wpisowej w kwocie 500 pln (pokrywa część kosztów wyposażenia, ubezpieczenia NW) oraz podpisanie umowy.

 

Na opłaty składają się:

  •  
  • Wpisowe: 500 zł — opłata wstępna, pokrywa część kosztów wyposażenia, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

 

 

UWAGA! Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna w momencie rezygnacji  przez rodziców . Wpisowe  podlega zwrotowi, jeśli zaistnieją okoliczności leżące po stronie Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „OXFORDZIK”   lub wynikające ze zdarzeń niezależnych od placówki, a powodujących jej zamknięcie.

  •  
  • Opłata coroczna: 250zł — dla dzieci kontynuujących pobyt w Dziecięcej akademii edukacji i zabawy (pokrywa część kosztów wyposażenia i ubezpieczenia).

Zgodnie z Umową opłaty za Żłobek należy dokonać do 5 dnia miesiąca z góry, doliczając do czesnego opłatę za wyżywienie (ilość dni x stawka żywieniowa).

 

Cennik obowiązuje do grudnia 2023

Nazwa usługi/opcji                          Opis/charakterystyka                           Cena
Wpisowejednorazowa bezzwrotna opłata                     500zł
Opłata całorocznadla Dzieci kontynuujących pobyt w placówce                     250 zł
Abonament od 7:00 do 17:00dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Chorzów                   1050 zł
dla dzieci spoza miasta Chorzowa                   1350 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żłobek jest dofinansowany ze środków budżetu Miasta Chorzów. 

 

Dla pierwszych dzieci w rodzinie poniższe kwoty mogą zostać pomniejszone o kwotę 400 zł dofinansowania z ZUS w ramach RKO. 

Zwrot kwoty 400 zł na konto Rodzica w przypadku uzyskania dofinansowania z ZUS.

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem:
15. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik”” tj. do godz. 17.00 spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty naliczanej wg cennika i płatne oddzielnie.

Za przekroczenie godzin doliczana jest opłata 50 zł/h.

 

Nieobecność dziecka nie wpływa na koszty ponoszone przez placówkę, nie stosujemy więc odliczeń związanych z nieobecnością dziecka.

Przerwy świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy oraz ewentualne zawieszenie zajęć przez władze nie wpływają na wysokość czesnego.

 

Wyżywienie

 

DZIENNY KOSZT WYŻYWIENIA W ŻŁOBKU 16 zł*/dziennie

 

Dzieciom do 14 miesiąca życia rodzice mogą przynosić jedzenie całodniowe: mleko, deserek w słoiczku z atestem, obiadek w słoiczku z atestem, sok, kaszkę. W takim przypadku nie doliczamy opłaty za wyżywienie.

 W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa od drugiego dnia ciągłej nieobecności w placówce, jeżeli o nieobecności żłobek został powiadomiony co najmniej dzień wcześniej.  

 

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.