prywatny żłobek chorzów

Cennik

Cennik obowiązuje od 1.04.2021 r.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełnienie karty zgłoszenia, wpłata opłaty wpisowej w kwocie 400 pln (pokrywa część kosztów wyposażenia, ubezpieczenia NW) oraz podpisanie umowy.

Na opłaty składają się:

  • Wpisowe: 400 zł — opłata wstępna, pokrywa część kosztów wyposażenia, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA! Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna w momencie rezygnacji  przez rodziców . Wpisowe  podlega zwrotowi, jeśli zaistnieją okoliczności leżące po stronie Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „OXFORDZIK”   lub wynikające ze zdarzeń niezależnych od placówki, a powodujących jej zamknięcie.

  • Opłata coroczna: 200zł — dla dzieci kontynuujących pobyt w Dziecięcej akademii edukacji i zabawy (pokrywa część kosztów wyposażenia i ubezpieczenia).

Zgodnie z Umową opłaty za Żłobek należy dokonać do 5 dnia miesiąca z góry, doliczając do czesnego opłatę za wyżywienie (ilość dni x stawka żywieniowa).

Nazwa usługi/opcji Opis/charakterystyka Cena
Wpisowe jednorazowa bezzwrotna opłata 400zł
Opłata całoroczna dla Dzieci kontynuujących pobyt w placówce 200 zł
Abonament od 7:00 do 17:00 dla dzieci zameldowanych na terenie miasta Chorzów 400 zł
dla dzieci spoza miasta Chorzowa 1050 zł

100 zł – opłata za zajęcia dodatkowe, pomoce i materiały edukacyjne. Opłata stała, miesięczna

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem:
15. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik”” tj. do godz. 17.00 spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty naliczanej wg cennika i płatne oddzielnie.

Za przekroczenie godzin wykupionych w karnecie doliczana jest opłata 25 zł/h.

Nieobecność dziecka nie wpływa na koszty ponoszone przez placówkę, nie stosujemy więc odliczeń związanych z nieobecnością dziecka.

Przerwy świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy oraz ewentualne zawieszenie zajęć przez władze nie wpływają na wysokość czesnego.


Wyżywienie

DZIENNY KOSZT WYŻYWIENIA W ŻŁOBKU 13,50 zł*/dziennie

Dzieciom do 14 miesiąca życia rodzice mogą przynosić jedzenie całodniowe: mleko, deserek w słoiczku z atestem, obiadek w słoiczku z atestem, sok, kaszkę. W takim przypadku nie doliczamy opłaty za wyżywienie.

 W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa od drugiego dnia ciągłej nieobecności w placówce, jeżeli o nieobecności żłobek został powiadomiony co najmniej dzień wcześniej.  


Karnety

Karnety Adaptacyjne — do wykorzystania od poniedziałku do piątku — obowiązują w pierwszym miesiącu w tzw. okresie adaptacji Dziecka w placówce.

Karnety należy wykorzystać w miesiącu zakupu.

Liczba godzin Cena
10 h 130 zł
20 h 250 zł
30 h 370 zł

 

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.